Zamówienie

Firmy

Aby zlecić tłumaczenie należy:

 1. Dostarczyć tekst do tłumaczenia (wyceny)
  • osobiście
  • e-mail translate@e-translate.pl w tytule wpisując "ZAMÓWIENIE"
  • faksem 042 636 35 24
  • korespondencyjnie
 2. Potwierdzić zlecenie
  • Przesyłamy do Klienta wypełniony formularz zlecenia na wskazany numer faksu lub adres e-mail. W formularzu znajdują się informacje dotyczące kosztów, terminu realizacji zlecenia oraz upoważnienie do wystawienia faktury bez podpisu odbiorcy.
  • Należy uzupełnić formularz, podpisać go i opieczętować, a następnie przesłać faksem do Biura Translate - numer faksu 042 636 35 29.
  • Płatność za tłumaczenie uiszczana jest przez Klienta na podstawie faktury VAT przesłanej na wskazany adres, pocztą, w ciągu 7 dni od daty otrzymania faktury.

Osoby prywatne

Aby zlecić tłumaczenie należy:

 1. Dostarczyć tekst do tłumaczenia (wyceny)
  • Osobiście
  • e-mail translate@e-tarnslate.pl w tytule wpisując "ZAMÓWIENIE"
  • faksem 042 636 35 24
  • korespondencyjnie
 2. Potwierdzić zlecenie
  • Przesyłamy do Klienta wypełniony formularz zlecenia na wskazany numer fax lub adres e-mail. W formularzu znajdują się informacje dotyczące kosztów, terminu realizacji zlecenia oraz upoważnienie do wystawienia faktury bez podpisu odbiorcy.
  • W przypadku akceptacji warunków zlecenia, Klient proszony jest o dokonanie przedpłaty przelewem lub przekazem pocztowym.
  • Przystępujemy do realizacji tłumaczenia niezwłocznie po otrzymaniu potwierdzenia dokonania przedpłaty (faks lub e-mail)
  • Faktura przesyłana jest do Klienta pocztą na wskazany przez niego adres.

Dokonywanie płatności

Płatność za usługi dokonuje się na podstawie faktury wystawionej przez Biuro - gotówka, przekazem lub przelewem na wskazany na fakturze numer rachunku bankowego. Klient zobowiązany jest do uiszczenia płatności do 7 dni po otrzymaniu faktury (w przypadku przelewu lub przekazu).

Biuro ma prawo do zażądania przedpłaty za tłumaczenie przed jego rozpoczęciem - w wysokości ustalonej w porozumieniu z Klientem.

Rezygnacja ze zlecenia

W przypadku rezygnacji ze zlecenia tłumaczenia pisemnego, pobieramy opłatę za wykonaną już część tłumaczenia.