Tłumaczenia ustne

Tłumaczenia o charakterze konsekutywnym

Obsługa klientów obejmuje również tłumaczenia o charakterze konsekutywnym...

...na:
  • posiedzeniach
  • spotkaniach biznesowych
  • konferencjach
  • zjazdach
  • zgromadzeniach
  • szkoleniach

Tłumaczenia ustne-przysięgłe

Sytuacje wymagające obecności tłumacza przysięgłego (podpisanie aktu notarialnego, zgromadzenie wspólników, czynności w urzędach stanu cywilnego, itp.).

Rozliczane są w zależności, miejsca i czasu trwania tłumaczenia na podstawie jednostki rozliczeniowej 1 godzina, blok - 4 godzinny, blok 8-godzinny.

Wszelkie dokumenty i materiały pomocnicze powierzone nam przez Klienta traktujemy jako poufne i zobowiązujemy się do zachowania w tajemnicy ich treści.

Warunki realizacji tłumaczeń ustnych

  1. Czas pracy tłumacza liczony jest w pełnych godzinach, poczynając od godziny, na którą został zamówiony, do czasu jego zwolnienia.
  2. W przypadku pracy tłumacza poza Łodzią koszty pobytu i podróży tłumacza pokrywa klient, czas podróży liczy się jako czas pracy.
  3. W przypadku potwierdzenia zamówienia tłumaczenia ustnego, klient zobowiązany jest do wpłaty zaliczki w wysokości 20% - 50% wartości przewidywanego czasu tłumaczenia.
  4. Jeśli klient rezygnuje z usług zamówionego tłumacza do dwóch dni przed ustalonym terminem tłumaczenia, wpłacona zaliczka przepada na rzecz tłumacza.