Tłumaczenia pisemne

Tłumaczenia przysięgłe

 • akty notarialne
 • pełnomocnictwa
 • pisma procesowe
 • umowy spółek
 • sprawozdania finansowe
 • akty urodzenia, małżeństwa, zgonu
 • świadectwa szkolne i dyplomy
 • zaświadczenie o niekaralności
 • dokumenty samochodowe
 • zaświadczenia lekarskie
  oraz wszelkie inne dokumenty

Tłumaczenia wymagające uwierzytelnienia przez tłumacza przysięgłego. Strona obliczeniowa tłumaczenia uwierzytelnionego obejmuje 1125 znaków ze spacjami w dokumencie przetłumaczonym. Każda rozpoczęta strona liczona jest jako cała kolejna strona.

Tłumaczenia zwykłe

 • korespondencja handlowa
 • oferty
 • instrukcje obsługi
 • foldery reklamowe
 • oferty przetargowe
 • strony internetowe
 • oraz inne teksty specjalistyczne

Do tłumaczeń zwykłych zaliczamy tłumaczenia nie wymagające uwierzytelnienia przez tłumacza przysięgłego. Strona obliczeniowa tłumaczenia zwykłego to 1600 znaków ze spacjami w tekście przetłumaczonym.

Weryfikacje tłumaczeń

Oferujemy również weryfikację wcześniej przetłumaczonych tekstów, które wymagają ponownego sprawdzenia, edycji lub naniesienia poprawek w związku z wprowadzonymi zmianami, brakiem pewności co do jakości tłumaczenia, itp.