Cennik

Cena obejmuje tłumaczenie tekstu oraz jego weryfikację i redakcję.

Storna rozliczeniowa to 1600 znaków (ze spacjami) dla tłumaczeń zwykłych i 1125 znaków (ze spacjami) dla tłumaczeń przysięgłych.

Kierunek tłumaczenia Tłumaczenie zwykłe Tłumaczenie przysięgłe
angielski → polski 30 pln 35 pln
polski → angielski 35 pln 40 pln

Powyższe ceny są cenami netto (należy doliczyć 22% podatku VAT) i dotyczą trybu zwykłego. Tłumaczenie w trybie zwykłym, w przypadku tekstów krótkich (do 5 stron przeliczeniowych) wykonywane jest w ciągu 2 dni roboczych od dnia bezpośrednio następującego po dniu złożenia zamówienia. W przypadku tekstów dłuższych termin zwykły uzgadniany jest z klientem.

Tłumaczenie w trybie ekspresowym wykonywane jest tego samego dnia lub na dzień następny w przypadku tekstów krótkich. W przypadku tekstów dłuższych tłumaczenie wykonywane jest w terminie uzgodnionym z klientem.

Tryb ekspresowy: od +75% ceny tłumaczenia.

  • Za tłumaczenia superekspresowe wymagające wykonania powyżej 10 stron dziennie dolicza się 100% stawki podstawowej.
  • Tłumaczenia realizowane w dniu zlecenia traktowane są jako superekspresowe.

Tłumaczenia specjalistyczne: +20% do 50% (cena ustalana indywidualnie, w zależności od stopnia specjalizacji tekstu).

Tłumaczenie dokumentu sporządzonego odręcznie: +25% ceny tłumaczenia.

Każda dodatkowa kopia: + 20% wartości tłumaczenia

Weryfikacja tłumaczenia wykonanego poza naszym biurem: 50% ceny tłumaczenia.

W przypadku wątpliwości dotyczących kosztów tłumaczenia prosimy o kontakt: translate@e-translate.pl lub tel. 042 636 35 24

Zapraszamy do skorzystania z bezpłatnej wyceny.

Tłumaczenie ustne:
Tłumaczenie nieprzysięgłe: 120 PLN/h +VAT
Tłumaczenie przysięgłe: 160 PLN/h + VAT

Każdą rozpoczętą godzinę liczy się jak całą.

Klient zobowiązany jest do określenia tematyki i charakteru zlecanego tłumaczenia ustnego, ewentualnie, w przypadku tłumaczeń specjalistycznych, przekazuje materiały pomocnicze dla tłumacza (glosariusz słownictwa, itp.)